Om os
- og hvorfor Essentiel Sundhed eksisterer

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til forbrugere
Essentiel ApS – Cvr.: 41685743 – Vejsgårdparken 3, 4241 Vemmelev

Nedenstående betingelser er gældende for alle handler inden for DK mellem kunden og Essentiel ApS

Telefon: 28 58 09 30
Tirsdag – Torsdag: kl. 9-12.
Mail: info@essentielssundhed.dk Webshop: www.essentielsundhed.dk

Priser:
De priser, du har handlet til på hjemmesiden, er de gældende. I alle priser, der er i danske kroner, er 25% moms medregnet.
Porto opkræves ikke inden for DK.

Bestilling:
Denne skal foretages via vores hjemmeside: www.Essentielsundhed.dk.
Dine personlige oplysninger bliver ikke videregivet eller på andre måder udnyttet kommercielt – disse forbliver fortrolige hos Essentiel ApS.

Levering:
Normal leveringstid er 1-3 hverdage.
Er din bestilling ikke en lagervare, afsendes ordren først når varen atter er på lager, hvor der så må forventes en længere leveringstid.
Såfremt den oplyst e-mailadresse er korrekt, vil du modtage en ordrebekræftelse.
Er forsendelsen ikke modtaget inden 4 arbejdsdage fra bestillingen, bedes Essentiel ApS straks kontaktes mhp. efterlysning af forsendelsen.

Returneres forsendelsen til Essentiel ApS pga. forkert oplyst adresse eller “ikke afhentet forsendelse”, påhviler den ekstra porto kunden selv.
Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Anses en underleverandørforsinkelse for sandsynlig, vil Køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.
Ved enhver forsinkelse, hvor Køber forudgående har gjort Sælger opmærksom på, at præcis levering var afgørende, har Køber ret til at hæve købet.
Sælger er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte – som Køber måtte få på grund af den forsinkede eller manglende leverance.

Betaling:
Alle priser er i danske kroner (DKK) inklusive moms og eksklusive leveringsomkostninger. På www.essentielsundhed.dk kan du betale med følgende kort:

  • –  Dankort
  • –  Visa
  • –  VISA Electron
  • –  MastercardDer tages ikke gebyr ved betaling.

Betalingstransaktionen sker via en krypteret forbindelse.
Beløbet for varerne trækkes først, når varerne afsendes. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.
Som forbruger har du hos Essentiel ApS 14 dages fortrydelsesret, når du handler.
Fristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare.
Fristen indebærer, at du fra modtagelsen har 14 dage til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb. Du bedes sende en mail til info@essentielsundhed.dk
Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen.

Returnering:
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Manglende original emballage kan muligvis udgøre en værdiforringelse, så for at være sikker på at kunne modtage alle pengene retur, anbefales det, at varen returneres i original emballage.

Varer undtaget fortrydelsesretten:
Du mister din fortrydelsesret, hvis:
– du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret.

Varens stand, når du sender den retur:
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Fortrydelsesret:
Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Tilbagebetaling af købsbeløbet:
Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Reklamation:
Essentiel ApS yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra modtagelse – dog med forbehold for varens holdbarhed samt korrekt opbevaring af varen. Det betyder, at du enten kan få varen ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller ved skadevoldende adfærd. Du kan reklamere inden for “rimelig tid”, af at du har opdaget manglen ved varen.

Hvis du reklamerer inden for to måneder efter at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Ved returnering af en reklamationsvare, hvor kopi af faktura altid skal medsendes, skal Essentiel ApS’s anvisninger følges. Er reklamationen berettiget, refunderer Essentiel ApS (rimelig) returporto, der overføres til kundens bankkonto.

Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.
Varen sendes til:

Essentiel ApS
Vesjgårdparken 3
4241 Vemmelev.

Når du returnerer varen, bedes du vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet.
Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.
Er den/de bestilte vare(r) ikke modtaget senest 7 hverdage efter det oplyste afsendelsestidspunkt, opfordrer vi til at kontakte Essentiel ApS hurtigst muligt.

Ansvarsbegrænsninger
Sælger kan kun afkræves erstatning for tab som følge af mangler, hvis sælger har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller givet køber vildledende oplysninger eller forsømt at oplyse om en mangel, som han kendte eller burde kende eller manglen efter købets indgåelse er forårsaget ved sælgers forsømmelse. Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed.

Sælger har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer, ting og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Sælger sig intet produktansvar.

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Essnetiel Aps’s ansvar overfor kunden ikke overstige det salg af produkter, som Essentiel ApS har faktureret til kunden i relation til pågældende tab. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Essentiel ApS har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Persondatapolitik:
For at indgå en aftale med Essentiel ApS skal kunden lade sig registrere med flg. 4 personlige oplysninger: Navn, adresse, telefonnr. og mailadresse.

Den foretagne registrering sikrer, at vi kan levere den bestilte vare korrekt til kunden.
De 4 personlige oplysninger videregives ikke til 3. mand og benyttes ikke til udsendelse af uopfordret reklamemateriale.

Personoplysningerne, der opbevares beskyttet vha. password, opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.
Evt. spørgsmål ang. registreringen bedes rettet til:
Essentiel ApS, CVR. nr. 41685743.

Som registreret hos Essentiel ApS, har du altid ret til at sende os dine indvendinger mod

registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven. Henvendelse i den forbindelse sendes til:

Essentiel ApS, CVR. nr. 41685743.
Der kan ikke indgås aftaler med personer under 18 år.

Cookies:
En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres på brugerens egen harddisk. På denne måde kan du “genkendes” ved næste besøg, når du vender tilbage til hjemmesiden for at bestille. Der lagres ikke personfølsomme data som oplysninger om dit betalingskort eller dit password i en cookie, men oplysninger om din adfærd på hjemmesiden.

Klageadgang:
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte os på e-mail: info@essentielsundhed.dk Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg

Telefon: 4171 5000 www.forbrug.dk

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: info@essentielsundhed.dk Handelsbetingelserne er senest opdateret 17.01.2022.